Skip to Content

English

Founding Partners

ผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนให้บริการลูกค้าด้วยตัวเอง คนทั้งสองมี Multidisciplinary skill ทำให้เกิดคำตอบที่เป็น disruptive solution ที่พลิกทุกบริบทของธุรกิจให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ

the-partners

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประเสริฐเป็นวิศวกรสาย Operational management แล้วผันตัวเองเป็นนักการตลาด คนโฆษณาตำแหน่งสุดท้ายเขาเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโฆษณาข้ามชาติ Top 5 ของประเทศ

เขาสนใจวิธีคิด Contrarian thinking ใช้เวลากว่าสามสิบปีพัฒนาจากแนวคิดจนเป็นหลักการที่ใช้ได้จริงในการบริหารธุรกิจ ในปี 1996 เขาใช้วิธีคิดสวนทางเป็นเครื่องมือในการร่วมก่อตั้ง Media agency จากจุดศูนย์จนปัจจุบัน Brand Connections กลายเป็น Media agency ของคนไทยที่ใหญ่ที่สุด

ในปี 2008 เขาร่วมก่อตั้งบริษัทแกะดำทำธุรกิจและใช้ความเป็น Contrarian strategist ช่วยลูกค้าเป็น Innovative disruptor

ความพิเศษคือเขาคิดเป็นภาพใหญ่แล้วใส่ใจกับคุณภาพงานที่เป็นรายละเอียดในระดับปฏิบัติการ ทำให้ Strategy กับ​ Tactic เชื่อมต่อและมีทิศทางเดียวกัน สร้างนวัตกรรมผ่าน Cross industry learning ทักษะอีกประการหนึ่งคือช่วยลูกค้าทำ People transformation

เขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือ 9 เล่ม และเป็น Public speaker กระตุ้นให้วงการธุรกิจเข้าใจถึงพลังของการ “คิดสวนทาง” ที่นำไปสู่การสร้าง Business disruption & innovation

นฤมล บุญทวีกิจ

นฤมลเป็น Innovator เธอมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในสายงานโฆษณา การตลาด และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์

เธอร่วมก่อตั้งแกะดำทำธุรกิจด้วยความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือเครื่องมือมหัศจรรย์ในการทำ Business transformation

เธอเป็นเป็น Idea generator ออกแบบไอเดียทางธุรกิจ “แกะดำ” เขียนยุทธศาสตร์ธุรกิจพร้อม Action plan ให้สอดรับกับไอเดีย สร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคที่เป็น Seamless integration

เธอคือสมองและกลจักรสำคัญที่สร้างความโดดเด่นให้กับแกะดำทำธุรกิจ และนี่เป็นคุณสมบัติที่หายากในคนคนเดียว

ความพิเศษของเธอคือการหา Inspiring consumer insight ตั้งคำถามที่ท้าทาย Conventions มองเห็นประเด็นซ่อนเร้น ถอดรหัสแปลเป็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองข้าม นี่คือ Missing link ที่เมื่อมาเชื่อมต่อกับ DNA ของเจ้าของธุรกิจจะทำให้พิมพ์เขียวธุรกิจเป็น Platform สำหรับอนาคต