Skip to Content

English

The Partners

พวกเราเป็น Boutique consultancy ผู้ร่วมก่อตั้งเป็น​ Strategist และ Innovator ที่ลงมือทำงานให้กับลูกค้าด้วยตัวเอง คนเหล่านี้มี Multidisciplinary skill มองปัญหาครบทุกด้าน ทำให้เกิดความสมบูรณ์ของคำตอบที่หลากมิติ

the-partners

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์เป็นนักยุทธศาสตร์ที่เป็น Contrarian strategist เขาใช้วิธีคิดสวนทางเป็นเครื่องมือในการร่วมก่อตั้งบริษัทสองบริษัทจากความไม่มีอะไรจนบริษัทแรกกลายเป็น Media agency ของคนไทยที่ใหญ่ที่สุด

ประเสริฐร่วมก่อตั้งบริษัทแกะดำทำธุรกิจ เป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น Game changer ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเสริฐอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยสร้างความคิดริเริ่มหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ Blacksheep Ventures ที่ช่วยผู้ประกอบการ SME กลายมาเป็นผู้เล่นหลัก โดยร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการและเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารเพื่อสุดท้ายนำธุรกิจเหล่านั้น ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประเสริฐเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือ 9 เล่ม เขายังเป็นนักพูดและผู้บรรยายเพื่อช่วยผู้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เกิดศักยภาพใหม่ในชีวิต

นฤมล บุญทวีกิจ

นฤมลเป็นทั้ง Strategist และ Innovator เริ่มอาชีพด้วยการเป็นคนโฆษณาและนักการตลาด

เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแกะดำทำธุรกิจ และเป็นกลจักรสำคัญที่เป็น Idea generator ออกแบบไอเดียทางธุรกิจที่ถอดรหัสมาจากตัวตนของผู้ประกอบการ พร้อมเขียนพิมพ์เขียวทางธุรกิจให้ทั้ง Value chain มีความสอดรับกับไอเดียนั้นๆ

ความพิเศษของเธอคือการทำวิจัยผู้บริโภคแล้วสามารถจับประเด็นซ่อนเร้นสร้างเป็น Inspiring insight ที่แปลความหมายออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองข้าม

เธอคือ Swiss army knife ที่ช่วยลูกค้า Transform ธุรกิจครบในทุกมิติ ทั้งการตลาด การสร้างแบรนด์ งาน Operation ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องทรัพยากรมนุษย์