Skip to Content

แบรนด์กบฏ Workshop

แบรนด์กบฎ

พวกเรามีความเชื่อว่าพลังแห่งความเป็นธรรมชาติคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ แบรนด์กบฏคือแบรนด์ที่มีความเป็นปัจเจก มีความชัดเจนในเหตุของการดำรงอยู่ เป็นแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณ สัมผัสได้ทางใจและจับต้องได้ทางกาย

Workshop หนึ่งวันเป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณลืมสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ แล้วเริ่มต้นใหม่กับกระบวนการสร้างแบรนด์ที่มีชีวิต

เนื้อหาการบรรยาย

  1. อะไรคือความหมายของคำว่า “แบรนด์”
  2. กระบวนการสร้างไอเดียของแบรนด์ด้วย “วิธีคิดสวนทาง”
  3. พลังของการเล่าเรื่อง “แบรนด์” ทั้ง Off-line และ On-line strategy
  4. Chrysler case study แบรนด์มีชีวิตพลิกฟื้นองค์กร
  5. การเป็น Brand strategist สร้างยุทธศาสตร์ให้แบรนด์ประสบความสำเร็จภายใต้ขีดจำกัดของทรัพยากร

วัน เวลา และสถานที่

Workshop ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-17:30 น.
ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา ราคา 16,050 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 20 คนต่อครั้ง

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หัก 450 บาท ยอดโอนเป็น 15,600 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.hansarhotels.com/contact/bangkok/

วิธีการสมัคร **เปิดรับสมัคร 6 กันยายน 2559 เป็นต้นไป**

  1. โทรหรืออีเมลเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
  3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ workshop@blacksheep.co.th  พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
  4. ทางทีมงานจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณภัคนาท 084-653-0808)

องค์กรใดต้องการจัด Private workshop ติดต่อ คุณภัคนาท 084-653-0808