Skip to Content

English

Pitch Perfect

Pitch perfect เปลี่ยนวิธีคิดในการ Pitch แบบกลับหัวกลับหาง หลักสูตรนี้มาจากประสบการณ์ของผู้สอนที่ทำ Pitch มาเป็นพันครั้ง

ถ้า pitch คือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ

คุณต้องเสนอแผนงานกับหัวหน้าเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี

คุณต้องขายของกับลูกค้าโดยไม่ตั้งใจขาย แล้วของจะขายได้ด้วยตัวเอง

คุณต้อง Pitch กับแบรนด์ระดับโลกเพื่อแต่งตั้งคุณเป็นตัวแทน

คุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยไป Pitch เพื่อให้ประเทศเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลก

Pitch perfect คือคำตอบที่ทำให้คุณอยู่ใน Spotlight of attention

Course outline

 1. Pitch คือจิตวิญญาณและตัวตนของ Pitcher นี่คือจุดตั้งต้นของกระบวนการ Pitch perfect
 2. Pitch คือการสร้าง Theater of the mind ในสมองของผู้ฟัง
 3. การออกแบบการ Pitch เริ่มต้นจาก Idea organization รวบรวมข้อมูลสามอย่าง ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่คุณรู้ว่าตัวเองไม่รู้ และข้อมูลที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ร้อยเรียงให้เกิด Flow of information ที่ข้อมูลเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วเกิด Idea ที่สร้างความประหลาดใจกับผู้ฟัง
 4. เลือกใช้ถ้อยคำที่มีความพิเศษเพื่อสื่อสารตัวตนคุณ
 5. วิธีการถ่ายทอด Pitch ให้มีความพิเศษ เรียบง่าย Touch and go, Metahor not only fact
 6. การทำ Slide presentation เล่าเรื่องด้วยภาพ สร้าง Power of visual memory
 7. สร้างความสมบูรณ์ของ Pitch ในทุกรายละเอียด เป็นตัวของตัวเอง ทักษะในการฟัง การสร้างบทสนทนา
 8. การบริหารการ Pitch ตั้งแต่เริ่มต้นรับโจทย์ การจัดห้องประชุม Leave behind ที่มอบให้กับผู้ฟัง ทุกรายละเอียดมีความสำคัญทำให้เกิด Pitch perfect

ครึ่งวันแรกของ Course เป็นการบรรยาย ครึ่งหลังคือการให้ผู้เข้าร่วมออกมา Pitch หน้าชั้นโดยมี Pitch assignment สองครั้ง

วัน เวลา สถานที่

Workshop ครั้งที่ 6 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 0.830-18.00 น.
ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา ราคา 14,980 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 15 คนต่อครั้ง

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หัก 420 บาท ยอดโอนเป็น 14,560 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.hansarhotels.com/contact/bangkok/

วิธีการสมัคร  **เปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม เป็นต้นไป**

 1. โทรหรืออีเมลเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน
 2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
 3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ workshop@blacksheep.co.th  พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
 4. ทางทีมงานจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ  02-187-2630)

องค์กรใดต้องการจัด Private workshop ติดต่อประเสริฐ 085-515-9789