Skip to Content

English

Pirate Workshop

pirate-workshop

อิสระทางความคิดและอิสระในการกระทำคือพลังที่ขับเคลื่อนผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ

Pirate Workshop เป็นหลักสูตรหนึ่งวันที่เตรียมความพร้อมให้ผู้คนมีจิตวิญญาณและความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอิสระแบบแกะดำ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจาก Start-up company มาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ไม่ได้มาจากทฤษฏีใด ๆ แต่เกิดจากประสบการณ์จริงบนเส้นทางยี่สิบปีที่ผู้สอนสร้างบริษัทสองบริษัทจากจุดศูนย์จนมีที่ยืนอย่างมั่นคง

เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมายของผู้ประกอบการอิสระแบบแกะดำและแรงผลักดัน
 2. การเตรียมความแข็งแรงทางใจ กายและสมอง
 3. กระบวนการสร้างธุรกิจจากความไม่มีอะไร
 4. เครื่องมือก้าวข้ามอุปสรรค
 5. เคล็ดลับในการหาธุรกิจใหม่
 6. กระบวนการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน
 7. หลักในการบริหารคนบนวงจรของความสุข

วัน เวลา และสถานที่

Workshop ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 0900-1730 น.
ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา ราคา 14,980 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 20 คนต่อครั้ง

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% หัก 420 บาท ยอดโอนเป็น 14,560 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.hansarhotels.com/contact/bangkok/

วิธีการสมัคร  **เปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป**

 1. โทรหรืออีเมลเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน
 2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
 3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ workshop@blacksheep.co.th พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
 4. ทางทีมงานจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ 02-187-2630)