Skip to Content

English

Pirate Workshop

pirate-workshop

ผู้คนต้องการเป็นโจรสลัดที่มีความเป็นเลิศ หรือกำลังเป็นลูกจ้างแต่อยากกระโจนลงเรือลำเล็ก เป็นหัวหน้าโจรสลัดแต่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

Pirate workshop เป็นหลักสูตรหนึ่งวันที่ทำให้คุณเป็นโจรสลัดที่ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรม

พัฒนาตัวเองจาก Start-up มาเป็นธุรกิจยั่งยืน หลักสูตรนี้ไม่ได้มาจากทฤษฏี แต่เกิดจากประสบการณ์จริงบนเส้นทางยี่สิบปีที่ผมสร้างบริษัทสองบริษัทจากศูนย์แล้วพอมีที่ยืน

เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมายของผู้ประกอบการแบบโจรสลัดและแรงผลักดัน
 2. เตรียมความแข็งแรงทางใจ กายและสมอง
 3. กระบวนการสร้างธุรกิจจากความไม่มีอะไร
 4. วิธีก้าวข้ามอุปสรรค
 5. เคล็ดลับในการหาธุรกิจใหม่
 6. กระบวนการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน
 7. ความเป็นผู้นำที่มีจิตวิญญาณ

วัน เวลา และสถานที่

Workshop ครั้งที่ 16 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 0900-1730 น.
ที่บริษัทแกะดำทำธุรกิจ ราคา 6,420 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 12 คนต่อครั้ง

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% หัก 180 บาท ยอดโอนเป็น 6,240 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.hansarhotels.com/contact/bangkok/

วิธีการสมัคร  **เปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป**

 1. โทรหรืออีเมลเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน
 2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
 3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ prasert@blacksheep.co.th พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
 4. ผมจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ 085-515-9789)

ต้องการสอบถามติดต่อคุณประเสริฐ 085-515-9789