Skip to Content

English

Innovation Talk

Innovation Talk เป็นการบรรยายครึ่งวันเพื่อทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงพลังของนวัตกรรม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Business transformation

สนใจติดต่อประเสริฐ 02-187-2630 รบกวนใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับทางเรา กรณีมี Missed call จะได้ติดต่อกลับที่ต้นทางได้