Skip to Content

Innovation Talk

Innovation Talk เป็นการบรรยายครึ่งวันเพื่อทำให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงพลังของนวัตกรรม และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Business transformation

สนใจติดต่อ 085-515-9789 รบกวนใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับทางเรา กรณีมี Missed call จะได้ติดต่อกลับที่ต้นทางได้