Skip to Content

English

Disruption Workshop

โลกธุรกิจเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงเพราะ Disruption คำคำนี้ทำให้โลกธุรกิจกลับหัว สร้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรุนแรงในวงการใดวงการหนึ่ง ผลของ Disruption เป็นการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้ มีผลกระทบกับธุรกิจโลกเก่า

Disruption เกิดขึ้นได้เพราะก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ช่องว่างที่ผู้เล่นเก่าไม่ดูแลลูกค้า เปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่แทรกตัวเข้ามาแจ้งเกิดได้เต็มตัว Workshop นี้เป็นการทำความเข้าใจกับ Business disruption ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ทำความเข้าใจกับ Disruptive thinking process

รูปแบบของ Workshop เป็นการบรรยายแนวคิดพร้อมกรณีศึกษา Workshop เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเห็นความหมายของการ “เปลี่ยนแปลง” ในมิติที่เกี่ยวข้องกับวงการตนเอง

เนื้อหาการบรรยาย

1. ทำความเข้าใจกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพราะ Disruption

2. Disruptive thinking คือการพลิกมุมคิด

3. เมื่อความคิดสร้างสรรค์แต่งงานกับตรรกะคือมหัศจรรย์ของธุรกิจที่นำสู่นวัตกรรม

4. ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ เป็นสิ่งที่พัฒนาให้เกิดขึ้นได้

5. การทำธุรกิจบนคำว่า Disruption เพื่อจับจองที่ยืนในอนาคต กรณีศึกษาของ Warby Parker, Domino Pizza, Netflix

6. ห้าขั้นตอนของการทำธุรกิจบนคำว่า “นวัตกรรม”

7. กระบวนการคิดเป็นองค์รวมเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสมองให้พลิกมุมคิด ทำอย่างไรถึงจะคิดเป็นองค์รวมได้

8. Disruption เมี่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงปัจเจกบุคคล ทำให้เกิดศักยภาพใหม่ในการทำงานและความสุขที่ยั่งยืน

Deliverable ของ Workshop คือ Disruptive mindset กระบวนคิดใหม่ นี่คือต้นทุนสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมมือกับองค์กร สร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองทำเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการรับมือกับ Disruptive economy ได้

วัน เวลา และสถานที่

Workshop ครั้งที่ 44 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 0900-1700 น.
ที่ห้อง Playroom ชั้น 4 โรงแรม Oriental Residence ราคา 19,795 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 25 คน

Workshop สองวันรวมค่าอาหารเที่ยงและ coffee break

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หัก 555 บาท ยอดโอนเป็น 19,240 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.oriental-residence.com/enquiry.aspx?hid=22

วิธีการสมัคร

  1. โทรเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน 085-515-9789
  2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
  3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ prasert@blacksheep.co.th  พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
  4. ผมจะตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ 085-515-9789)

องค์กรใดต้องการจัด Private workshop ติดต่อประเสริฐ 085-515-9789