Skip to Content

English

Consultancy Service

consultancy-service2

ท่ามกลางความผันผวนของ Disruptive economy การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทางเลือก

แต่มันเป็นข้อบังคับเพื่อให้องค์กรธุรกิจก้าวสู่อนาคตได้

สิ่งที่เราส่งมอบคือ “การเปลี่ยนแปลงผ่านนวัตกรรม”

ทำให้ธุรกิจลูกค้ามีผลกระทบต่อชีวิตผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ

เราปรับบริบทของธุรกิจตั้งแต่ Corporate strategy สร้าง Business model ใหม่แล้วแทรกซึม Blacksheep idea เข้าไปในทุกฟันเฟืองของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบหลังบ้านไปจนถึงงานหน้าบ้านที่แบรนด์มี Interface กับผู้บริโภค เปลี่ยนวิธีการบริหารแบรนด์ เตรียมความพร้อมเรื่อง “คน” โดยสร้าง Mindset shift และออกแบบวัฒนธรรมใหม่

คำตอบที่เป็นองค์รวมทำให้แบรนด์ของลูกค้าเปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นเพียง “ทางเลือก” มาเป็น “สิ่งจำเป็น”

ขั้นตอนเริ่มจากการออกแบบพิมพ์เขียวธุรกิจใช้เวลา 4 เดือน

จากนั้นเป็น Implementation phase ซึ่งเราร่วมงานกับผู้นำขององค์กรอย่างน้อย 18 เดือน

สอบถามรายละเอียดติดต่อประเสริฐ 02-187-2630 รบกวนใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับทางเรา กรณีมี Missed call จะได้ติดต่อกลับที่ต้นทางได้