Skip to Content

English

Change Workshop

ในโลกแห่งความเป็นจริง “วิธีคิด” มีความสำคัญมากกว่า “องค์ความรู้” ผู้คนจะประสบความสำเร็จจึงต้องพึ่งพาวิธีคิดของตัวเอง

Workshop นี้ใช้เวลาสองวันทำความเข้าใจกับ “วิธีคิดสวนทาง” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตามรู้ตัวเอง สร้างวิธีคิดใหม่ในการใช้ชีวิตบนแก่นของตัวตน นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิต นำไปสู่คือความสุขและศักยภาพใหม่ในการทำงาน

ในส่วนของการทำธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจบนเนื้อแท้ของเจ้าของธุรกิจ สร้างโมเดลใหม่ทางธุรกิจบน Value innovation ที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเติบโตอย่างก้าวกระโดด

หัวใจของ Workshop นี้มาจากความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง “วิธีคิด” นำไปสู่พฤติกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือการบริหารธุรกิจ

รูปแบบของ Workshop เป็นการบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความ “ตระหนักรู้” ประสิทธิผลของ Workshop จึงมาจากการพูดคุยและถกเถียงเพื่อเห็นมุมมองที่ครบด้าน

เนื้อหาการบรรยาย

  1. ทำความเข้าใจกับ “วิธีคิดสวนทาง”
  2. การใช้ชีวิตบนความสุขที่ยั่งยืน
  3. กระบวนการในการทำธุรกิจบน Value innovation
  4. Thinking process เพื่อใช้สร้างวิธีคิดที่มีความเฉพาะตัว

วัน เวลา และสถานที่

Workshop ครั้งที่ 43 วันที่ 21-22 กันยายน 2560 0900-1700 ในวันที่ 22 กันยายนจะใช้เวลาเพียงครึ่งวันตั้งแต่ 0900-1200
ที่บริษัทแกะดำทำธุรกิจ ราคา 22,470 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 12 คน

Workshop หนึ่งวันครึ่งรวมค่าอาหารเที่ยงและ coffee break

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หัก 630 บาท ยอดโอนเป็น 21,840 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของที่สัมมนา www.blacksheep.co.th/contact-us

วิธีการสมัคร

  1. โทรเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน 02-187-2630
  2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
  3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ workshop@blacksheep.co.th  พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
  4. ทางทีมงานจะตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ 02-187-2630)

องค์กรใดต้องการจัด Private workshop ติดต่อประเสริฐ 02-186-2630 รบกวนใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับทางเรา กรณีมี Missed call จะได้ติดต่อกลับที่ต้นทางได้