Skip to Content

English

Change Workshop

ในโลกแห่งความเป็นจริง “วิธีคิด” มีความสำคัญมากกว่า “องค์ความรู้” ผู้คนจะประสบความสำเร็จได้จึงต้องพึ่งพาวิธีคิดของตัวเอง

Workshop นี้ใช้เวลาสองวันทำความเข้าใจกับ “วิธีคิดสวนทาง” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตามรู้ตัวเอง เริ่มสร้างวิธีคิดใหม่ในการใช้ชีวิตบนแก่นของตัวตน นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิต ที่นำไปสู่คือความสุขและศักยภาพใหม่ในการทำงาน

ในส่วนของการทำธุรกิจ เป็นการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจบนเนื้อแท้ของเจ้าของธุรกิจ สร้างโมเดลใหม่ทางธุรกิจบน Value innovation ที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเติบโตอย่างก้าวกระโดด

หัวใจของ Workshop นี้มาจากความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง “วิธีคิด” นำไปสู่พฤติกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือการบริหารธุรกิจ

รูปแบบของ Workshop เป็นการบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความ “ตระหนักรู้” ประสิทธิผลของ Workshop จึงมาจากการพูดคุยและถกเถียงเพื่อเห็นมุมมองที่ครบด้าน

เนื้อหาการบรรยาย

  1. ทำความเข้าใจกับ “วิธีคิดสวนทาง”
  2. การใช้ชีวิตบนความสุขที่ยั่งยืน
  3. กระบวนการในการทำธุรกิจบน Value innovation
  4. Thinking process เพื่อใช้สร้างวิธีคิดที่มีความเฉพาะตัว

วัน เวลา และสถานที่

Workshop limited edition ครั้งที่ 42 วันที่ 20-22 กันยายน 2559
โรงแรมเทวาศรม หัวหิน ราคา 43,870 บาทต่อคน (รวม VAT) รับ 20 คน

กำหนดการ

วันที่ 20 กันยายน

11.30 อาหารเที่ยงที่โรงแรมเทวาศรม
13.00-16.30 Workshop
16.30-17.30 โยคะ session

วันที่ 21 กันยายน

08.30-16.30 Workshop
16.30-17.30 โยคะ session

วันที่ 22 กันยายน

08.30-12.00 Workshop
12.30 เดินทางกลับกรุงเทพ

ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าที่พักโดยผู้เข้าเรียนพักหนื่งคนต่อหนึ่งห้องนอน ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเดินทางมาเอง พบกันตอน 11.30 ตรงของวันที่ 20 กันยายน

[หากต้องการชำระในรูปแบบบริษัท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หัก 1,230 บาท ยอดโอนเป็น 42,640 บาท (รวม VAT) บริษัท แกะดำทำธุรกิจ จำกัด โนเบิล คิวบ์ 1104/119 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551102326]

แผนที่ของโรงแรม www.devasom.com/contact.html

วิธีการสมัคร

  1. โทรหรืออีเมลเพื่อเช็คจำนวนที่นั่งว่าเต็มหรือยังก่อนโอนเงิน
  2. โอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ บริษัทแกะดำทำธุรกิจจำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขา All Season Place เลขที่บัญชี 617-2-042684
  3. Email หลักฐานการโอนเงินและวันที่โอนมาที่ prasert@blacksheep.co.th  พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และวันที่เข้าอบรม
  4. ทางทีมงานจะตอบอีเมลกลับเพื่อยืนยันการสมัคร (หากไม่ได้รับอีเมลตอบยืนยันการสมัครภายใน 2 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณประเสริฐ 02-187-2630)

องค์กรใดต้องการจัด Private workshop ติดต่อ 085-515-9789 รบกวนใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับทางเรา กรณีมี Missed call จะได้ติดต่อกลับที่ต้นทางได้