เราเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามในมุมมองที่แตกต่าง จะนำไปสู่คำตอบที่เรียบง่ายแต่มีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่